Sprawa nr: II /6/332/DW/2006
Data: 17-08-2006 o godz. 13:39:57
Temat: PHP-Nuke


Wykonanie remontów nawierzchni jezdni w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie”
Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 – naprawa istniejących przełomów w nawierzchni – 2szt ( 60m² +60m²) Zadanie nr 2 – remont cząstkowy masą na gorąco                          a/ z wycinaniem przy gr.6cm około 80m²                           b/ bez wycinania  około 60Mg Zadanie nr 3 – remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją w ilości 250Mg

Załączniki:
Specyfikacja
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3a
załącznik nr 3b
załącznik nr 4a
załącznik nr 4b
załącznik nr 4c
załącznik nr 4d
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8


Zakres przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach stanowiących integralną część niniejszej SIWZ:   1)       przedmiary robót – załącznik nr 3 2)       specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 4 3)       formularz cenowy – załącznik nr 8 4)       Oznaczenie robót wg.Wspólnego Słownika Zamówień : Kod CPV         45.23.31.42-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg      

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=51