ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Data: 12-10-2015 o godz. 21:53:40
Temat: PHP-Nuke


DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207 000 EURO
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami/)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr 4/332/DW/2015 oraz 4/342/DP/2015 na: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2015/2016” zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia na poszczególne części przedmiotu zamówienia wybrał następujące oferty Wykonawców jako najkorzystniejsze:Pobierz dokument.

Informacja o wyborze oferty


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=523