ZAPYTANIE OFERTOWAE O CENĘ
Data: 29-10-2015 o godz. 22:29:52
Temat:


W związku z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych

1. Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach,
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu Art.2 pkt.8 ustawy PZP, pod nazwą :
„Montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych wraz z montażem i demontażem palików w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2015/2016”

2.1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych z tworzyw sztucznych wraz z montażem i demontażem palików w pasie drogowym w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2015/2016, należy wykonać w następującym zakresie:Pełen tekst ogłoszenia

Pełen tekst ogłoszenia

Formularz Ofertowy, cenowy

Projekt umowy


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=528