ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Data: 30-10-2015 o godz. 22:14:52
Temat: PHP-Nuke


DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5 186 000 EURO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.- PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
/tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami/)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr 5/332/DW/2015 na: „Remont cząstkowy nawierzchni w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie” zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrał na poszczególne zadania następujące oferty firm jako najkorzystniejsze:

ZADANIE NR 1 - Wymiana nawierzchni odcinka drogi wojewódzkiej Nr 789 relacji Żarki - Niegowa na szacunkowej długości 0,6 km;
Najkorzystniejsza oferta Firmy:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław


Pobierz dokument.

Pobierz cały tekst ogłoszenia


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=529