INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 03-10-2006 o godz. 14:52:13
Temat: PHP-Nuke


Nr PZD- ST/342/3 / 06
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZD- ST/342/3/ 06 dotyczącego opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1711 odcinek od DW 789 przez wieś Bliżyce ”jako najkorzystniejsza wybrana została:
oferta firmy Zakład Projektowania Dróg i Mostów „TWZI” mgr inż. Tomasz Zawadzki ul. Lechonia 3 m 36 42-200 Częstochowa

Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego wagą: cena -100%.

D Y R E K T O R
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
inż. Stefan Cieślewicz
Myszków, dn. 03.10.2006 roku Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie oraz na stronie internetowej http:// www.pzd.myszkow.pl
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=60