ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Data: 19-10-2016 o godz. 21:30:59
Temat: PHP-Nuke


dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PZD/8/342/DP/ST/2016 pn, „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3800S ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DW 789 LGOTA GÓRNA – LGOTA MOKRZESZ – KUŹNICA NOWA w km 1+915 - 2 +515, 3+050 – 3 + 950 i 4 + 150 – 4 + 650 oraz 1 + 400 – 1 + 915, 2 + 515 – 3 + 050 , 3+ 950 - 4 + 150, 4 + 650 – 4 + 850”

Pełen tekst ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty dla ogłoszenia nr PZD/8/342/DP/ST/2016


Ogłoszenie nr PZD/8/342/DP/ST/2016 >
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=612