Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ
Data: 26-10-2016 o godz. 23:43:35
Temat:


Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p/n:

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1713S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika, a także opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr1715S w km 0+887 nad linią CMK w miejscowości Myszków (Nierada) oraz nawierzchni i obiektu mostowego".
Nr ogłoszenia w BZP: 327656-2016 z dnia 20.10.2016

Pełen tekst ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do treści SWIZ
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=615