Rozstrzygnięcie protestu na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków ...
Data: 05-10-2006 o godz. 17:49:00
Temat: PHP-Nuke


Nr sprawy: II/7/332/DW/2/2006
dot. Rozstrzygnięcia protestu na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług pn: Mechaniczne odśnieżanie dróg i likwidacja gołoledzi w sezonach zimowych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych z bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie”

Oznaczenie Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach
ul. Myszkowska 59 ,42-310 Żarki Oznaczenie składającego protest: SITA Częstochowa Sp. z o.o.
ul. Dębowa 26/28 ,42-207 Częstochowa Zamawiający po rozpoznaniu w dniu 05.10.12006r złożonego protestu w dniu 27.09.2006r przez SITA Częstochowa Sp. z o.o. w przedmiocie nierzetelnego określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz nierzetelnego określenia przedmiotu zamówienia ODDALA PROTEST W CAŁOŚCI
pełna treść dokumentu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=62