OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/10/11-1465887
Data: 11-10-2006 o godz. 09:49:51
Temat: PHP-Nuke


Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr S 1713 Kotowice – Niegowa odc. od DW 789 przez wieś Mirów”

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach,
ul. Myszkowska 59
42 – 310 Żarki
informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą : Zakładem Projektowania Dróg i Mostów T W Z I mgr inż. Tomasz Zawadzki
ul. J. Lechonia 3 m.36 42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: największa ilość punktów obliczona zgodnie z przyjętym SIWZ kryterium i jego wagą: cena -100%
pełna treść dokumentu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=63