INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 11-10-2006 o godz. 10:03:55
Temat: PHP-Nuke


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ocenę na :

„Zakup i sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych i
wojewódzkich na bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym
2006/2007”

jako najkorzystniejsza (najniższa cena) wybrana została:

oferta firmy: Przedsiębiorstwo Transportowo Inżynieryjne „SCAR-TRANS” Sebastian Stanek
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki


pełna treść dokumentu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=66