OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
Data: 11-10-2006 o godz. 10:46:29
Temat: PHP-Nuke


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Remont drogi wojewódzkiej nr 791 DK nr 1- Osiny –Poraj –Myszków -gr.powiatu
na odcinku w m.Poraj w km. od 7+050 do 7+610 na długości 560mb”


Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej poprzez: – ułożenie warstwy wiążącej średnia gr. 6cm na powierzchni 3.584m²
– skropienie między warstwowe emulsją asfaltową – dwukrotne na powierzchni
3.584m²
- ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm na powierzchni 3.584m²
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym średnia gr.10cm ( obustronnie) na
szerokości 1m - 830m²
- wykonanie oznakowania poziomego na nowo wykonanej nawierzchni – 100m²
Załączniki:
Ogłoszeniu o zamówieniu
Formularz oferty
Oświadczenie
Przedmiar robót
Szczegółowe specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Wzór umowy
SIWZ

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=69