OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
Data: 11-10-2006 o godz. 10:55:15
Temat: PHP-Nuke


„Ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych i pogłębianie rowów przydrożnych w ciągu  DW nr 789 Wożniki –Koziegłowy –Żarki –Niegowa -Staromieście  na odcinku  Żarki-Moczydło w km. od 45+160 do 50+100 długość odcinka 4.940mb”

  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych poprzez:  – pogłębianie istniejących rowów przydrożnych średnia gł.40cm na długości 900mb
   ( obustronnie) z odwozem ziemi na odległość do 5km
 – plantowanie skarp i dna rowów – 13.500m²
 - ścinanie poboczy ziemnych średnia gr.20cm ,średnia szerokość 2,0m na długości
    4.940mb (obustronnie) z odwozem ziemi na odległość do 5km

Załączniki:
Ogłoszeniu o zamówieniu
Formularz oferty
Oświadczenie
Przedmiar robót
Ogólne specyfikacje techniczne
Ogólne specyfikacje techniczne
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Wzór umowy
SIWZ

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=70