INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 18-10-2006 o godz. 23:13:06
Temat: PHP-Nuke


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr .sprawy:
II/7/332/DW/2006 dotyczącego wykonania usługi p.n.:

„Mechaniczne odśnieżanie dróg i likwidacja gołoledzi w sezonach zimowych
2006/2007,2007/2008 i 2008/2009 na drogach wojewódzkich i powiatowych
utrzymywanych z bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie”
jako najkorzystniejsze wybrane zostały:


ZADANIE nr I
• likwidacja gołoledzi przy użyciu piaskarki P-1 zamontowanej na samochodzie
( piaskarka P-1 - własność Zamawiającego)
• odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na samochodzie
( pług średni - własność Zamawiającego)
oferta firmy : Firma Transportowa Usługowo Handlowa Wojciech Ćwiek
Biała Wielka 57, 42-235 Lelów


pełna treść dokumentu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=71