INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 20-10-2006 o godz. 08:42:40
Temat: PHP-Nuke


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr II/10/332/DW/2006 dotyczącego wykonania :
Mechaniczne odśnieżanie dróg i likwidacja gołoledzi w sezonie zimowym 2006/2007 na drogach wojewódzkich na długości 46,5km w formie ryczałtu (materiał do zimowego utrzymania dróg – piasek i sól Wykonawcy)”

do realizacji zadania wybrana została oferta od Konsorcjum firm:
Lider: SITA Częstochowa Sp. z o.o. ,ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp.z o.o. ul.Myszkowska 59 42-310 Żarki
Oferta uzyskała 100 punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego wagą –
100 % cena.

pełna treść dokumentu


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=72