OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Data: 23-10-2006 o godz. 10:24:50
Temat: PHP-Nuke


Nr sprawy: II/9/332/DW/2006
9/342/DP/2006


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup i sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych
i wojewódzkich w sezonie zimowym 2006/2007” Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki
informuje, że
w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Inżynieryjne „SCAR -TRANS” Sebastian Stanek
ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki zwanym dalej ,,Wykonawcą”.


1.Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę w/w Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną ,oferta nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2.Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona Bubel
tel./fax:.034/ 314-83-04
iwonab@pzd.com.pl


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=73