INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 23-10-2006 o godz. 10:27:09
Temat: PHP-Nuke


Sprawa  nr: III/2/332/DW/2006
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr III/2/332/DW/2006 dotyczącego:  Remontu drogi wojewódzkiej
Nr 792 Żarki -Kotowice - Kroczyce  na odcinku Żarki – Jaworznik  w km od 2+070
do 2+720 na długości 650 mb 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o. o
ul. Myszkowska 59,    42-310 Żarki

 


Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ
kryterium i jego wagą: cena -100%.
 

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=74