INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 23-10-2006 o godz. 15:09:06
Temat: PHP-Nuke


Sprawa nr: III/3/332/DW/2006


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr III/3/332/DW/2006 dotyczącego: Remontu drogi wojewódzkiej
Nr 791 DK nr-1 -Osiny – Poraj - Myszków- gr. powiatu na odcinku w miejscowości
Poraj w km od 7+050 do 7+610 na długości 560mb

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych „MYSZKÓW” Sp . z o. o
ul. Myszkowska 59, 42-310 ŻarkiOferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ
kryterium i jego wagą: cena -100%.KIEROWNIK
Służby Drogowej
Marek Ociepka


Myszków, dn. 20.10.2006 roku

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=76