INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 23-10-2006 o godz. 15:10:10
Temat: PHP-Nuke


Nr III/4/332/DW/2006


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr III/4/332/2006 dotyczącego - Ścinania zawyżonych poboczy
ziemnych i pogłębianie rowów przydrożnych w ciągu DW Nr 789 Wożniki -
Koziegłowy – Żarki -Niegowa - Staromieście na odcinku Żarki- Moczydło w km. od
45+160 do 50+100 długość odcinka 4.940 mb ”

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy:

Firma Usługowo-Handlowa „JAGODA” Sławomir Jagoda
ul. Krakowska 40/42 m 33 42-200 CzęstochowaOferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ
kryterium i jego wagą: cena -100%.D Y R E K T O R
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
inż. Stefan Cieślewicz


Myszków, dn. 20.10.2006 roku


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=77