OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana
Data: 26-10-2006 o godz. 10:35:09
Temat: PHP-Nuke


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pod nazwą: „Odwodnienie jezdni i chodnika w ciągu DW nr 791 DK nr 1 – Osiny – Poraj – Myszków – gr.  powiatu w m. Kolonia Borek” Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ - przebudowę zjazdu na drogę gminną 10m x 1,5m= 15m²
2/ - ułożenie korytek ściekowych na dł.355mb + na zjazdach do posesji 55mb – razem 410mb
3/- ułożenie drenażu z rur PCV
Ø 160mm na długości 410mb
4/ - ułożenie cieku przykrawężnikowego z kostki brukowej na długości 410mb
5/ - wykonanie kanału deszczowego z rur żelbetowych WIPRO
Ø 500mm na długości 40mb
6/ - likwidacja przełomu – technologia jak pod ruch ciężki na powierzchni 293m
²
7/ - budowa studni z rur betonowych
Ø 1200mm
8/ - budowa studni ściekowej z rur betonowych
Ø 500mm

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro i została określona jako iloraz wartości wyliczonej w złotych w kosztorysie inwestorskim i ceny euro, równej 4,3870 zł, podanej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 87, poz. 610 )
Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz oferty
Oświadczenie
Załącznik nr 3:
plik 1
plik 2
plik 3
Załącznik nr 4:
plik 1
plik 2
plik 3
plik 4
plik 5
plik 6
plik 7
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=78