OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Data: 30-10-2006 o godz. 06:27:05
Temat: PHP-Nuke


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Mechaniczne odśnieżanie dróg i likwidacja gołoledzi w sezonie zimowym 2006/2007 na drogach wojewódzkich na długości 46,5km w formie ryczałtu (materiał do zimowego utrzymania dróg – piasek i sól Wykonawcy”

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą: Konsorcjum Firm: Lider: SITA Częstochowa Sp. z o.o. ul .Dębowa 26/28 ,42-207 Częstochowa
Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o.
ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki zwanym dalej ,,Wykonawcą”

1.Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego wpłynęła jedna ważna oferta. Oferta nie podlegała wykluczeniu ani
odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia.

2.Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona Bubel
tel./fax:.034/ 314-83-04
iwonab@pzd.com.pl


Kierownik Służby Drogowej /…/ Marek Ociepka

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=79