OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Data: 30-10-2006 o godz. 06:32:28
Temat: PHP-Nuke


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup i sukcesywna dostawa soli drogowej DR do zimowego utrzymania dróg
powiatowych i wojewódzkich na bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie
w sezonie zimowym 2006/2007”


Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki informuje, że
w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług „WOJTEX” Wojciech Pasich
ul. Bielskiego 65 37-700 Przemyśl zwanym dalej ,,Wykonawcą”.

1.Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania o cenę w/w Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną ,oferta nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2.Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona Bubel
tel./fax:.034/ 314-83-04
iwonab@pzd.com.pl

Dyrektor /../ Stefan Cieślewicz


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=80