OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Data: 31-10-2006 o godz. 10:35:56
Temat: PHP-Nuke


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Remont drogi wojewódzkiej nr 792 Żarki – Kotowice – Kroczyce na odcinku Żarki- Jaworznik  w km. od 2+070 do 2+720 na długości 650mb”


Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych  Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach  ul. Myszkowska 59  42-310 Żarki  informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. 
ul. Myszkowska 59 , 42-310 Żarki  zwanym dalej ,,Wykonawcą”.

1. Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w wartości poniżej 60 000euro wpłynęła jedna oferta od w/w Wykonawcy. Oferta nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.2.Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona Bubel
tel./fax:.034/ 314-83-04
iwonab@pzd.com.pl
Kierownik Służby Drogowej
/…./ Marek Ociepka

 

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=82