OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Data: 31-10-2006 o godz. 10:41:31
Temat: PHP-Nuke


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ścinanie zawyżonych poboczy ziemnych i pogłębianie rowów przydrożnych w ciągu DW nr 789 Wożniki – Koziegłowy-Żarki –Niegowa - Staromieście  na odcinku Żarki-Moczydło w km. od 45+160 do 50+100 długość odcinka 4.940mb”


Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59 42-310 Żarki informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą:

Firma Usługowo-Handlowa „JAGODA” Sławomir Jagoda  
ul. Krakowska 40/42 m33,  42-200 Częstochowa  zwanym dalej ,,Wykonawcą”.

1. Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w wartości poniżej 60 000euro wpłynęła jedna oferta od w/w Wykonawcy. Oferta nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.2.Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona Bubel
tel./fax:.034/ 314-83-04
iwonab@pzd.com.pl
Kierownik Służby Drogowej
/…./ Marek Ociepka
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=84