PZD/7/342/DP/ST/2020
Data: 27-04-2020 o godz. 17:25:22
Temat: PHP-Nuke


„Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m.””.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.

Załącznik Nr 2 - Specyfikacje Techniczne

Załącznik Nr 3 - Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie Podmiotu

Załącznik Nr 8 – Wykaz osób zleconych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 9 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 10 - Wzór Umowy

Informacja RODODodatkowe dokumenty w toku postępowania


Wyjaśnienia do postępowania nr PZD/7/342/DP/ST/2020. Dodano - 29-04-2020 r.

MAPA MYSZKÓW - STARA HUTA. Dodano - 29-04-2020 r.

Zaktualizowano załączniki nr 4 i 5. Dodano - 07-05-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-05-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 01-06-2020 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty. Dodano - 08-06-2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . Dodano - 08-06-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 06-07-2020 r.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=844