INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data: 07-11-2006 o godz. 15:14:55
Temat: PHP-Nuke


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr:  III/5/332/DW/2006 dotyczącego wykonania :

„Odwodnienie jezdni i chodnika w ciągu DW nr 791 DK-1 – Osiny – Poraj – Myszków – gr. powiatu w m. Kolonia Borek”


jako najkorzystniejsza wybrana została:
oferta  firmy:
Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur
ul.Szkolna 29a  42-425 Kroczyce

Oferta uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium i jego wagą – 100 % cena.


Dyrektor

/…/Stefan Cieślewicz

                                                                                             
                                                                                             

Myszków, dn. 07.11.2006 roku

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=85