PZD/11/342/DP/SD/2020
Data: 12-08-2020 o godz. 10:51:22
Temat: PHP-Nuke


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 S Sokolniki-Zagórze. Wykonanie dokumentacji technicznej. - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu lokalnego”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług.

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób.

Załącznik Nr 8 – Umowa

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Informacja z otwarcia ofert . Dodano - 27-08-2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dodano - 03-09-2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dodano - 16-09-2020 r.

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=859