Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data: 13-11-2006 o godz. 08:50:00
Temat: PHP-Nuke


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :              „Odwodnienie jezdni i chodnika w ciągu DW nr 791 DK-nr1 – Osiny -Poraj-          Myszków – gr.powiatu w m.Kolonia Borek” 

                                                                                                                 Myszków 13.11.2006r Nr sprawy: III/5/332/DW/2006                                                                  OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY          dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :              „Odwodnienie jezdni i chodnika w ciągu DW nr 791 DK-nr1 – Osiny -Poraj-          Myszków – gr.powiatu w m.Kolonia Borek”        Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych  Powiatowy Zarząd           Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach  ul. Myszkowska 59  42-310 Żarki  informuje, że                                 w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą:           Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur .          ul. Szkolna 29a , 42-425 Kroczyce  zwanym dalej ,,Wykonawcą”.     1.Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu          nieograniczonego w wartości poniżej 60 000euro wpłynęła jedna oferta od  w/w          Wykonawcy. Oferta nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena oferty nie          przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.     2.Osoba upoważniona do kontaktów:          Iwona Bubel          tel./fax:.034/ 314-83-04          iwonab@pzd.com.pl                                                                                                          Dyrektor                                                                                            /…./ Stefan Cieślewicz

Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=86