PZD/13/342/DP/ST/2020
Data: 14-08-2020 o godz. 16:59:38
Temat: PHP-Nuke


pn.:„Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku ok. 8,5 km. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Pełen tekst ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ.

Tabela prac projektowych.

Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 - Zobowiązanie podmiotu.

Załącznik Nr 6 - Wykaz usług wykonanych

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik Nr 8- Wzór Umowy

Informacja RODO


Dodatkowe dokumenty w toku postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ. Dodano - 03-09-2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dodano - 14-09-2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. Dodano - 16-09-2020 r.
Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=861