OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Data: 15-11-2006 o godz. 12:04:25
Temat: PHP-Nuke


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Odwodnienie jezdni i chodnika w ciągu DW nr 791 DK-nr1 – Osiny - Poraj - Myszków – gr.powiatu w m.Kolonia Borek”Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych  Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach  ul. Myszkowska 59  42-310 Żarki  informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę o zamówienie publiczne z Wykonawcą:

Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur
ul. Szkolna 29a , 42-425 Kroczyce  zwanym dalej ,,Wykonawcą”.

1.Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w wartości poniżej 60 000euro wpłynęła jedna oferta od  w/w Wykonawcy. Oferta nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu. Cena oferty nie przewyższała kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
2.Osoba upoważniona do kontaktów:
Iwona Bubel
tel./fax:.034/ 314-83-04
iwonab@pzd.com.pl
Dyrektor
/…./ Stefan Cieślewicz

 


Artykuł jest z Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
http://pzd.myszkow.pl

Adres tego artykułu to:
http://pzd.myszkow.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=87